CAD Limburg vzw | Aandacht voor anders

De CAD Limburg vzw zijn provinciaal georganiseerde centra die ambulante ondersteuning en zorg bieden aan iedereen met hulp- of informatievragen over alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken. Wij bieden ambulante drughulpverlening, preventie en straathoekwerk.

Het algemene aanbod van de CAD kan je lezen op www.cadlimburg.be

De CAD hecht vanuit haar opdrachtsverklaring bijzondere aandacht aan de maatschappelijk kwetsbare mens. Om maatgericht aandacht te hebben voor personen die omwille van een beperking trager of anders leren hebben wij in elk van onze teams aandachtspersonen aangeduid.

Deze aandachtspersonen

  • verdiepen zich in de noden en behoeften van anders lerende cliënten en doelgroepen
  • verbreden expertise door overleg, samenwerking en vorming met derden aan te gaan
  • brengen nieuwe expertise terug op het team 

Zij waken erover dat binnen de teams de noden van anders lerende cliënten erkend blijven.

In wat volgt kan u lezen voor welke vragen u bij wie terecht kan.

U kan contact opnemen met de aandachtspersoon voor verdere hulp of informatie.