CAD | Samenwerkingsverbanden

Maatwerk maken naar anders lerende doelgroepen, kan je niet alleen.

Het vraagt om

  • procesmatige samenwerking  tussen verschillende sectoren
  • uit het hokje te leren handelen: aanpassen van taal, inhoud en begeleidingshouding
  • actief partnerschap in samenwerkingsprojecten

We werken samen met:

  • Limburgse intervisiegroep van de centra voor geestelijke gezondheidszorg dubbel diagnose
  • Mobiele werking dubbel diagnose Limburg
  • Vlaamse werkgroep “Preventie verstandelijke beperking en verslaving” VAD . Contactpersoon: Nina De Paepe www.vad.be
  • Het provinciale “Team zorgtraject volwassen” SPIL : overleg dubbel diagnose voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen.
    Contactpersoon : Jeroen Dillen - www.spil.be
  • Steunpunt mens en samenleving : sam vzw