CAD | Straathoekwerk

Straathoekwerk is een laagdrempelige werkvorm binnen de hulpverlening. Anders dan de meeste hulpverleners stapt het straathoekwerk naar mensen toe.  Ze werken vindplaatsgericht. Op straat, aan het station, op café legt de straathoekwerker contact met mensen, bouwt een werkrelatie met hen op. Vanuit deze relatie tracht het straathoekwerk hen te motiveren en te helpen positieve verandering te brengen in hun leven. Zij richten zich bij uitstek naar de meest kwetsbaren en moeilijks bereikbare mensen in de maatschappij.

Daarnaast ondersteunt het straathoekwerk de gasten bij het creëren van een betere verstandhouding met hun omgeving en de reguliere maatschappelijke voorzieningen. Zorg op maat, het volgen van de tempo van de gast, een integrale benadering met zowel aandacht voor de kwetsbaarheden als de krachten van de gasten aansluitend bij de leefwereld waar mee zij instappen zijn de fundamentele uitgangspunten van hun zorg. Dat vertaalt zich onder andere ook naar mensen met een verstandelijke beperking.