CAD | Ambulante drughulpverlening

Jouw cliënt  is beperkt in zijn functioneren  en gebruikt middelen …

Hij of zij heeft

  • een “ander” verstandelijk functioneren  (mentale beperking, NAH, chroniciteit van meervoudige problemen,..)
  • een lagere emotionele ontwikkeling en/of  beperkt sociaal aanpassingsvermogen

Dan zoeken wij, na een  vanaf de aanmelding samen met jullie een antwoord dat het beste aansluit bij jullie hulpvraag.

 

We kunnen verschillende richtingen uitgaan:

 1)  Wij hebben één of meerdere consultgesprekken met jullie als aanvrager

 

2) We gaan over tot een coaching van jullie in het omgaan met de persoon die jullie begeleiden. Het kan ook zijn dat we elementen zien die horen tot het aanpassen of versterken van jullie drugbeleid. Op casusniveau begeleiden we vooral jullie als nabije steunfiguur.  Op structureel niveau moedigen we jullie aan om met een interne werkgroep een proces aan te gaan om jullie drugbeleid aan te passen.

 

3) We starten, in samenwerking,  een ambulante begeleiding met jullie cliënt op.  We stemmen goed af met jullie, de persoon zelf, belangrijke anderen.

 

De hulpverleners binnen onze regionale teams begeleiden mensen met

- alcohol-, gok- en medicatieproblemen

- problemen van internet- en gameverslaving.  

- Illegale drugproblemen